Sector
  • Vo
Vakinhoud
  • Bewegen beleven
  • Bewegen regelen
  • Bewegen verbeteren
  • Gezond bewegen

Voortgezet onderwijs

10-7-2015

Bij bewegingsonderwijs & sport gaat het om alle leerlingen bekwaam te maken voor zelfstandige, verantwoorde, perspectiefrijke en blijvende deelname aan de bewegingscultuur.

SLO onderscheidt vier leer- of ontwikkellijnen (sleutels): bewegen verbeteren, bewegen regelen en gezond bewegen en bewegen beleven.

SLO werkt in allerlei (deel)projecten aan het verder verbeteren van de kwaliteit van bewegingsonderwijs in VO. Een project is bijvoorbeeld Toekomstvisie LO.

Contactpersoon