Sector
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
 • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Bewegen, sport en maatschappij
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Referentieniveaus
 • Aansluiting VO-HO
 • Professionalisering
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Gebruik van (ict-)hulpmiddelen
 • Docentenhandleiding
 • Talentontwikkeling
 • Handreiking
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • PTA
 • Schoolexamen
 • Vernieuwing examenprogramma's
 • Praktische vaardigheden
Vakspecifiek thema
 • Bewegen als middel
 • Digitalisering in het bewegingsonderwijs
 • Planning in bewegingsonderwijs

Terugblik studiedag BSM/LO2 2016

13-10-2016

Op een zonovergoten dinsdag in september werd voor het eerst een gezamenlijke studiedag georganiseerd voor de examenvakken BSM en LO2. Op gastschool het Comenius College in Hilversum, waar al jaren BSM aangeboden wordt, werden de ruim 120 deelnemers verwelkomd door schoolleider en voormalig gymnastieker Cors Westerdijk. Als onderdeel van CVO 't Gooi en als Topsport Talent School krijgen topsportleerlingen op het Comenius College de kans en ruimte om school en topsport te combineren.

 

Aansluitend kreeg lector Nicolette Schipper-van Veldhoven het woord om, als inleiding op de studiedag, een vurig pleidooi te houden voor een pedagogisch veilig sport- en beweegklimaat. In het vak bewegingsonderwijs, maar ook bij de examenvakken BSM en LO2, kunnen we daar een actieve bijdrage aan leveren. Door niet alleen het goede voorbeeld te geven, maar ook door leerlingen bij uitvoerende regelende taken bewust te maken van hun verantwoordelijkheid als beweger, als aspirant-instructeur en als coach.

 

In het mooie gebouw en de prima sportfaciliteiten konden de deelnemers vijftien verschillende workshops volgen. Op het sportveld werden ultimate frisbee, cricket, rugby en flagfootball aangeboden. De workshops kunnen voor docenten een verbreding (nieuw aanbod) of verdieping zijn. De praktijkworkshops die binnen werden aangeboden waren zelfverdediging, fitness en Burner Games.

 

Bij BSM en LO2 speelt theorie en de manier waarop je dat aan kunt bieden een belangrijke rol. De behoefte aan deze workshop is groot omdat het nauwelijks in ALO-opleidingen wordt aangeboden. De methodes Be Sports-Minded (voor BSM) en Sportitude (voor LO2) werden besproken in introducerende en verdiepende workshops, zoals activerende didactiek en de meerwaarde van BSM op vwo. Ook kon er gekozen worden voor de workshops Talent2Move (beter coachen met Action Typering) en Medic First Aid voor verdieping in Eerste Hulp Verlening. Tenslotte was er de meeste belangstelling voor formatief beoordelen, waar ook bij de examenvakken BSM en LO2 steeds meer belangstelling voor is.

 

Wij kijken terug op een bijzonder geslaagde dag!