Sector
 • Vmbo
 • Havo
 • Vwo
 • Gymnasium
Vakgebied
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
 • Lichamelijke opvoeding 1
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Schoolbeleid
 • Buitenschools leren
 • Talentontwikkeling
Vakspecifiek thema
 • Naschoolse sport
 • Sportoriëntatie en –keuze

Sportoriëntatie en -keuze (SOK)

2-6-2015

Op heel veel vo-scholen staat in bovenbouw sportoriëntatie en -keuze (SOK) in het programma. Vaak worden onderdelen aangeboden op de locatie van een sport. Leerlingen kunnen zich via keuzeprogramma's breed en diepgaand oriënteren. SLO beschrijft 'good practices' van scholen. Uitgangspunt is de afstemming van de sportvraag van de leerling met het sportaanbod gedurende zijn/haar schoolloopbaan en het sportaanbod in de nabije sportieve omgeving.​

Slimme sportkeuze

De opdracht Slimme sportkeuze geeft leerlingen inzicht in eigen en andermans voorkeuren op het gebied van bewegen en sport, de zogenaamde sportvraag. Deze opdracht bestaat uit vier tests. Als de leerlingen deze gemaakt hebben, kiezen ze achtereenvolgens hun favoriete sporten, hun beweeg- en sportmotieven en de daarbij horende verschijningsvormen van sport of sportmodi. In de vierde sportcombi-test wordt hun 'sportvraag' aangescherpt. Op basis van de uitslag geven zij zichzelf een sportadvies. Een extra opdracht is het geven van sportadvies aan een ander.

Contactpersoon