Sector
  • Po
Vakgebied
  • Bewegen en sport
Leerplankundig thema
  • Professionalisering
Vakspecifiek thema
  • Naschoolse sport

Toelichting op volleysmashspel

9-7-2015

Het volleysmashspel is een volleybal-achtig spel voor kinderen van tien tot twaalf jaar die nog niet of nauwelijks ervaring hebben met het echte volleybal of met cool moves volley (voorheen circulatieminivolleybal).

De context is een naschools sportaanbod waar maximaal 24 kinderen naar een gymzaal komen om vier weken achter elkaar wekelijks een uur lang met elkaar een volleybalspel te spelen. Het uitgangspunt is dat deze kinderen in groep 5 en 6 mee kunnen doen aan een sportintroductie-cursus, waarbij het kennismaken met volleybal centraal staat. De volleybalbond heeft hiervoor een kennismakingsmap ontwikkeld. Deze activiteiten kunnen ook wel met de leeftijdsgroep tien tot twaalfjarigen gedaan worden, maar veel kinderen in deze leeftijdsgroep willen niet meer “oefenen” maar liever “wedstrijdjes” spelen. Daarom is dit spel ontwikkeld, waarbij al “wedstrijd spelend” de kinderen toch balvaardiger worden en bekend raken met een aantal belangrijke volleybalelementen. Er is bewust gekozen geen cool moves volley aan te bieden, omdat het binnen vier bijeenkomsten van een uur niet mogelijk is om ze het spel voor die leeftijdsgroep aan te leren (niveau 5 en 6). Mogelijk kan dit spel het volleybalspel worden voor de basisschool voor kinderen die zelf niet volleyballen.

Het spel is ontworpen vanuit drie belangrijke volleybalvaardigheden: de aanval (smash), de verdediging (vangen), en de set-up. Bij cool moves volley komt de smash pas later in beeld. In dit spel is de tweehandige “smash” het startpunt, omdat kinderen dit vaak het mooiste van het volleybal vinden. Om een goede smash te kunnen geven, hebben we gekozen voor een “gegooide set-up”. In de praktijk blijkt dat het voor veel kinderen moeilijk is om een goede “set-up” te gooien. Daarom hebben we de set-upper en de aanvaller beiden op een eigen turnmat gezet, heel dicht bij elkaar. Door deze concretisering is het veel gemakkelijker een set-up te geven en de bal over het net of de lijn te slaan. Het gevaar bestaat dat de kinderen op de rand van de mat landen, maar de spronghoogte en vaart is nog zo laag dat de kans op kneuzing klein is. Veiliger is een aanvalsvak met krijt te maken. In het begin laten we de kinderen met twee handen spelen.

Contactpersoon