Sector
  • Po
Vakgebied
  • Bewegen en sport
Leerplankundig thema
  • Professionalisering
Vakspecifiek thema
  • Naschoolse sport

Toelichting op ball-skills

9-7-2015

Ball-skills is een naschools-sportstimuleringsproduct voor jonge kinderen (leeftijd 5-8 jaar). Het zijn tien bewegingsactiviteiten die verwijzen naar verschillende sporten en die gericht zijn op het aanleren van ‘basistechnieken’.

Bij NASPA-events voor groep 3-4, gaat het om de volgende uitgangspunten:

  • leren de basisvaardigheden beter te ontwikkelen;
  • leren in een ‘sportachtige setting’ te functioneren;
  • leren om te gaan met winst, verlies, tellen etc.;
  • aspecten van fair play.

Bij het aanleren van sportspelen gaat het om activiteiten die onderwijskundig in de leerlijn ‘doelspelen’ zitten (zie basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs). De meeste doelspelen zijn zelfs in aangepaste vorm te moeilijk voor groep 3-4. Daarom is er gekozen voor het verder vereenvoudigen van de bewegingsactiviteiten. Hiervoor is gebruikgemaakt van het basisdocument bewegingsonderwijs waarin de leerlijnen mikken en jongleren verder zijn uitgewerkt in eenvoudige bewegingsthema’s, zoals ‘wegspelen’ en ‘soleren’. Op basis van deze onderwijskundige methodische inzichten is gekozen voor tien eenvoudige activiteiten. De bedoeling is dat de kinderen door deze activiteiten uiteindelijk ‘balhandiger’ worden, ofwel behendiger worden met een speelvoorwerp (werpen, vangen, verplaatsen, kijken, etc.)

Contactpersoon