Sector
  • Po
Vakgebied
  • Bewegen en sport
Leerplankundig thema
  • Professionalisering
Vakspecifiek thema
  • Naschoolse sport

NASPA

6-7-2015

​NASPA (Naschools Sportaanbod) biedt diverse activiteiten aan die snel een positieve belevingswaarde hebben en die passen bij de motorische capaciteiten van de kinderen in het primair onderwijs. Deelnemende kinderen kunnen op een speelse manier een aantal keer sporten en bewegen en zo bezig zijn met verschillende beweegvormen. NASPA maakt dit mogelijk door activiteiten uit verschillende sporten, zoals bijvoorbeeld tafeltennis, voetbal, hockey en volleybal, toegankelijk te maken.

NASPA is bezig met een groeiende reeks met sportactiviteiten. Voor de groepen 3/4 zijn algemene balvaardigheden (‘ball-skills’) uitgewerkt in 10 leuke activiteiten. Voor de groepen 7/8 is het volleysmashspel ontwikkeld. Deze onderdelen zijn ontwikkeld door SLO in samenwerking met Sportservice Zwolle en Hogeschool Windesheim. De volledige publicatie kunt u gratis downloaden. In onderstaande tabel kunt u per onderdeel een uitgewerkte activiteit bekijken:

​Ball-skills
​Inleiding​​06. Boelen
​01. Tafeltennis schuiven ​07. Hockeymik
​02. Voetbalkaats ​08. Shuttle wegslaan
​03. Stoepranden 09. Kaatsenballen
​04. Tennismik ​​10. Dribbelparcours
​05. Volleybalmik Extra: Tijd bewaken
Volleysmashspel
Inleiding
​01. Oefenvorm volleysmashspel
​02. Volleysmashspel
​Onderliggende doelen van NASPA zijn het leren waarderen van de persoonlijke sport- en beweegambities en het leren participeren in een sport- en beweegsituatie.