Sector
 • Po
 • So/Vso
 • Vo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Professionalisering
 • Schoolbeleid
 • Buitenschools leren
 • Jongerencultuur
 • Talentontwikkeling
Vakspecifiek thema
 • Naschoolse sport
 • Actieve leefstijl
 • Sportoriëntatie en –keuze
 • Zorgverbreding

Naschoolse sport

2-6-2015

Het bewegingsonderwijs en de sport zijn steeds minder gescheiden werelden. Dit is te zien aan sportkennismakingsmappen die in een samenwerking tussen SLO, NOC*NSF en sportbonden zijn ontwikkeld, maar ook door de buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen die na schooltijd bewegingsactiviteiten organiseren voor leerlingen van één of meer scholen. Voor de buurtsportcoaches is het Werkboek voor de Buurtsportcoach verschenen, met naschoolse bewegingsactiviteiten voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Ook de schoolsport in het vo kent veel varianten, bijvoorbeeld trainingen en toernooien, maar ook activiteiten gericht op leerlingen die erg weinig bewegen.​​

Contactpersoon

 Meer informatie