Sector
 • Gymnasium onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vmbo onderbouw
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegen, sport en maatschappij
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
 • Lichamelijke opvoeding 1
 • Lichamelijke opvoeding 2
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Praktische vaardigheden
 • Professionalisering
 • Leerlijn
 • Buitenschools leren
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Digitale beelden gebruiken
 • Differentiatie
 • Jongerencultuur
 • Leerstijlen
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Inhouden
 • Betekenisvol leren
Vakspecifiek thema
 • Freesport
 • Sportoriëntatie en –keuze

Freesport

2-6-2015

​Freesport is sterk in opkomst, zowel op straat als in het onderwijs. Jongeren zoeken uitdagingen in de natuurlijke en stedelijke omgeving en proberen allerlei beweegtrucs uit. In het bewegingsonderwijs zijn activiteiten ontwikkeld waarin dit op een veilige wijze kan worden uitgevoerd. In het bewegingsonderwijs is vooral freerunning in opkomst, maar ook freebiking, bodyboarden, golfsurfen, rollsurfen, discgolf, skiff-roeien, digi rope skipping, slingeren en YOU.FO worden gedaan. De pedagogisch-didactische aanpak is erop gericht dat leerlingen op eigen speelse wijze ingaan op de bewegingsuitdagingen. SLO heeft voor freerunning en voor freebiking leerlijnen ontwikkeld. Voor de andere activiteiten zijn doorkijkjes verzameld en op video gezet. Deze zijn te bekijken op www.freesport.slo.nl.

Contactpersoon

 Meer informatie