Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Bewegen, sport en maatschappij
Vakinhoud
  • Bewegen beleven
  • Bewegen regelen
  • Bewegen verbeteren
  • Gezond bewegen
Vakspecifiek thema
  • Toetsen en volgen

BSM

14-9-2015

Netwerken BSM

Per 1 augustus a.s. zullen de werkzaamheden voor BSM worden voortgezet bij de KVLO. Op dit moment is het niet mogelijk u in te schrijven voor deelname aan één van de regionale netwerken. Houdt u de site van de KVLO in de gaten.

Bronnen


Handreiking schoolexamens BSM havo/vwo

In augustus 2007 zijn de examenprogramma's opnieuw vastgesteld. In de handreiking BSM vindt u alle wettelijke kaders en voorbeelduitwerkingen om uw eigen programma voor BSM te ontwikkelen.

BSM Toetsvoorbeelden

In deze publicatie zijn 22 voorbeelden van het beoordelen van praktische opdrachten uitgewerkt.
 

BSM toetsvoorbeelden in beeld

SLO heeft tien BSM toetsvoorbeelden in beeld gebracht. De beelden bestaan uit een doorkijkje hoe een praktische opdracht wordt aangeboden en drie deelnameniveaus.
Link

BSM reader

SLO heeft in 2009 het volledig programma BSM op Twickel College in Hengelo uitgewerkt als voorbeeld voor andere scholen.
Download

Contactpersoon