Sector
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
 • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
 • Lichamelijke opvoeding 2
 • Bewegen, sport en maatschappij
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Referentieniveaus
 • Aansluiting VO-HO
 • Professionalisering
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Digitale beelden gebruiken
 • Gebruik van (ict-)hulpmiddelen
 • Docentenhandleiding
 • Talentontwikkeling
 • Handreiking
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • PTA
 • Schoolexamen
 • Vernieuwing examenprogramma's
 • Praktische vaardigheden
Vakspecifiek thema
 • Bewegen als middel
 • Digitalisering in het bewegingsonderwijs
 • Planning in bewegingsonderwijs
 • Toetsen en volgen

BSM en LO2

2-6-2015

BSM staat voor Bewegen, Sport en Maatschappij en is een examenvak op havo/vwo. LO2 staat voor Lichamelijke Opvoeding 2 en is een examenvak op het vmbo-GL/TL. U vindt op dit portaal informatie over handreikingen, toetsvoorbeelden, good practice-voorbeelden, startcursussen, regionale netwerken en landelijke studiedagen voor BSM en LO2.