Beleid

10-1-2017

​Invoering van sportklassen

Er zijn diverse redenen waarom scholen de sportklas invoeren. Voor veel scholen is de sportieve profilering van de school een belangrijk argument. Het is goed voor de PR van de school. De school onderscheidt zich daarmee van andere scholen en trekt daarmee extra leerlingen aan.

Voor vaksecties is een belangrijke reden dat extra bewegen en sport tegemoet komt aan de behoefte en interesses van leerlingen. Bewegen en sport is heel belangrijk is voor de ontwikkeling van de leerling. Op veel scholen gaat dit samen met talentontwikkeling op allerlei gebieden met diverse keuzemogelijkheden voor de leerlingen. Bewegen en sport mag daarbij niet ontbreken.

De sportklas wordt ook gezien als onderdeel van een doorlopende leerlijn van de onderbouw naar de bovenbouw met vakken als SDV, LO2 en BSM.

Voor een aantal scholen geldt als reden dat sportklasleerlingen onderling op niveau kunnen sporten.
Op scholen zijn er verschillende initiatieven om sportklassen aan te bieden. Op de meeste scholen is het een wens van de vaksectie (83%), vaak samen met de schoolleiding (55%) (zie figuur 7). De wens van leerlingen (15%) en ouders/verzorgers (8%) spelen een minder grote rol bij de invoering.

Figuur 1. Initiatief om sportklassen in te voeren.Initiatief-sportklassen.JPG 

Implementatie van sportklassen

Meer dan de helft van de docenten zegt behoefte te hebben aan uitwisselingen met andere scholen met sportklassen. Slechts 10% van de docenten werkt op een of andere manier samen met andere sportklasscholen.

Beginnende scholen zijn meer betrokken bij de inrichting van het eigen sportklasprogramma. Zij zijn op zoek geschikte inhouden en wijzen van aanbieden. Beginnende scholen geven aan dat zij graag van meer ervaren scholen zouden willen leren.

Op meer ervaren scholen is de sportklas al meer verankerd in het schoolbeleid. Zij zijn trots op de doorlopende leerlijn van de sportklas naar de bovenbouw en vervolgstudie en –beroep. Zij willen graag hun sportklasprogramma met andere scholen delen en uitwisselen. Successen worden geboekt bij het aanbieden allerlei sportclinics en het meehelpen van sportklasleerlingen bij sportieve activiteiten voor leerlingen van binnen en buiten de school. Er zijn ook scholen waar de instroom na een aantal jaren tegenvalt en de kans bestaat dat de sportklas niet meer wordt aangeboden in de huidige vorm.

Inbedding van de sportklas in het schoolbeleid

Op negen op de tien scholen maakt de sportklas deel uit van het schoolbeleid (niet in figuur). Op de helft van de scholen maakt de sportklas deel uit van de sportprofilering van de school en van een doorlopend beweeg- en sportprogramma van de onderbouw tot in de bovenbouw (zie figuur 2). Op vier van de tien scholen maakt de sportklas deel uit van een breed talentprogramma en op drie op de tien van het gezonde schoolbeleid. Een docent noemde de transfer van de sportklas naar andere vakken: "Als een leerling het bij de sportklas niet redt, dan blijven de andere vakken al helemaal achter."

Figuur 2. De sportklas als deel van het schoolbeleid.
inbedding-sportklas-schoolbeleid.JPG

Ga terug