Sector

 • Basisonderwijs
 • Vmbo
 • Havo
 • Vwo
 • Gymnasium

Vakgebied

 • Bewegen en sport
 • Bewegen, sport en maatschappij
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
 • Lichamelijke opvoeding 1
 • Lichamelijke opvoeding 2

Vakinhoud

 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen

Leerplankundig thema

 • Talentontwikkeling
 • Omgaan met verschillen
 • Leerstijlen
 • Leerlingkenmerken
 • Buitenschools leren
 • Leerlijn

Vakspecifiek thema

 • Sportoriëntatie en –keuze
 • Motorisch leren

Trefwoorden

 • Beweeg- en sporttalent

Beweeg- en sporttalent

16-1-2016

Steeds meer scholen in het vo ontwikkelen programma's om de sportieve leerling meer tot zijn recht te laten komen. Wilt u uw leerlingen uitdagen om hun sportieve talenten te ontwikkelen, kijk dan bij de voorbeelduitwerkingen in het rechtermenu.​