Sector
 • Po
 • So/Vso
 • Vo
 • Mbo
 • Hbo
 • Wo
 • Vve
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegen, sport en maatschappij
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
 • Lichamelijke opvoeding 1
 • Lichamelijke opvoeding 2
Vakinhoud
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Landelijk beleid
 • Schoolbeleid
 • Tussendoelen
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Aansluiting
 • Vakintegratie
 • Samenhang
 • Doorlopende leerlijnen
 • Professionalisering
 • Jongerencultuur
 • Leerlingkenmerken
Vakspecifiek thema
 • Actieve leefstijl
 • Bewegen als middel

Actieve leefstijl

2-6-2015

Een actieve leefstijl is een onderdeel van een gezonde leefstijl. Bij een actieve leefstijl vinden leerlingen het leuk om zich in te spannen en zich vitaal te voelen. Bij bewegingsonderwijs leren leerlingen zich veilig te bewegen (geen onnodige risico’s op blessures of overbelasting oplopen zonder overdreven voorzichtig te worden), vitaal te bewegen (intensief bewegen leren waarderen) en fitter te bewegen (ervaren wat de link is tussen bewegen en fitter worden). Maar bovenal is het belangrijk dat leerlingen bij verschillende beweeg- en sportactiviteiten beweegplezier leren onderkennen. Als leerlingen plezier hebben in bewegingsactiviteiten is de kans groot dat zij een actieve leefstijl houden. Verschillende organisaties ontwikkelen op het gebied van gezondheid allerlei lesmaterialen en interventies, bijvoorbeeld over voeding en actief transport. Het bewegingsonderwijs richt zich op het gemotiveerd en met plezier beter leren te bewegen en te sporten. SLO is betrokken bij het ontwikkelen van het Leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl.  Ook is SLO bezig met de verbinding tussen binnenschools en buitenschools bewegen.​