Actieve leefstijl5671411-11-2018 01:05:491117htmlFalseaspxAls leerlingen plezier hebben in bewegingsactiviteiten is de kans groot dat zij een actieve leefstijl houden. Het bewegingsonderwijs richt zich op het gemotiveerd en met plezier beter leren te bewegen en te sporten. Website themapagina
BSM en LO25671811-11-2018 01:05:493582htmlFalseaspxOp deze webpagina vindt u informatie over de examenvakken BSM en LO2.Website themapagina
Beweeg- en sporttalent5671511-11-2018 01:05:491715htmlFalseaspxSteeds meer scholen in het vo ontwikkelen programma's om de sportieve leerling meer tot zijn recht te laten komen. In de onderbouw volgen leerlingen in sportklassen extra beweeg- en sportlessen onder schooltijd.Website themapagina
Digitalisering in het bewegingsonderwijs5671611-11-2018 01:05:493083htmlFalseaspxSteeds meer docenten gebruiken computers, laptops en iPad's in de les om het bewegen te visualiseren voor de leerlingen. Videobeelden worden gebruikt voor instructie, voor feedback op het bewegingsgedrag van leerlingen en als hulpmiddel voor zelfreflectieWebsite themapagina
Freesport5671711-11-2018 01:05:491962htmlFalseaspx​Freesport is sterk in opkomst, zowel op straat als in het onderwijs. In het bewegingsonderwijs zijn activiteiten ontwikkeld waarin dit op een veilige wijze kan worden uitgevoerd.Website themapagina
Kerndoelen en eindtermen5672511-11-2018 01:05:494457htmlFalseaspxDeze pagina bevat verwijzingen naar de kerndoelen en eindtermen en bijbehorende downloads voor alle onderwijstypen.Website themapagina
Naschoolse sport5671911-11-2018 01:05:49174htmlFalseaspxHet bewegingsonderwijs en de sport zijn steeds minder gescheiden werelden. Dit is bijvoorbeeld te zien aan sportkennismakingsmappen die in een samenwerking tussen SLO, NOC*NSF en sportbonden zijn ontwikkeld.Website themapagina
Planning in bewegingsonderwijs5672011-11-2018 01:05:49579htmlFalseaspxPlanning is een van de kernactiviteiten van docenten en vaksecties LO. Planning is een belangrijk onderdeel van een vakwerkplan. SLO heeft daarvoor diverse basisdocumenten en Website themapagina
Sportoriëntatie en -keuze (SOK)5672111-11-2018 01:05:49879htmlFalseaspxOp heel veel vo-scholen staat in bovenbouw sportoriëntatie en -keuze (SOK) in het programma. Vaak worden onderdelen aangeboden op de locatie van een sport. Leerlingen kunnen zich via keuzeprogramma's breed en diepgaand oriënteren. Website themapagina
Toetsen en volgen5672211-11-2018 01:05:49390htmlFalseaspxIn het bewegingsonderwijs wordt er op allerlei manieren getoetst. In zowel het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs zijn er verschillende leerlingvolgsystemen beschikbaar. Al die volgsystemen volgen op andere aspecten en met andere bedoelingen. Website themapagina