Sector
 • Vmbo bovenbouw
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
 • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
 • Lichamelijke opvoeding
 • Lichamelijke opvoeding 1
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
Leerplankundig thema
 • Toetsing en examens
 • Schoolexamen
 • PTA
Vakspecifiek thema
 • Toetsen en volgen
Trefwoorden
 • portfolio
 • PTA
 • examendossier

PTA als portfolio (deel 2)

15-1-2018

Houthoff, D., Mooi, C., Mossel, G. van & Brouwer, B. (2002). PTA als portfolio (deel 2). Lichamelijke Opvoeding, 90 (6), 269-272. ​​

In het eerste deel van dit artikel pleitten we voor het gebruik binnen het PTA van een portfolio in plaats van een examendossier als middel om LO in bovenbouw vo af te sluiten. In deel 2 gaan we in op eisen die je aan zo'n portfolio kunt stellen, gaan we in op de relatie portfolio/verzamellijst en geven we een voorbeeld van een verzammellijst, horend bij het portfolio. Net als in deel 1 omlijsten we dat met instrumenten die te gebruiken zijn binnen het portfolio.​​