Sector
 • Vmbo bovenbouw
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
 • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
 • Lichamelijke opvoeding
 • Lichamelijke opvoeding 1
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
Leerplankundig thema
 • Toetsing en examens
 • Schoolexamen
 • PTA
Vakspecifiek thema
 • Toetsen en volgen
Trefwoorden
 • portfolio
 • PTA
 • examendossier

PTA als portfolio (deel 1)

15-1-2018

​Houthoff, D., Mooi, C., Mossel, G. van & Brouwer, B. (2002). PTA als portfolio (deel 1). Lichamelijke Opvoeding, 90 (5), 201-205.

​​In de bovenbouw vo wordt bij LO in bovenbouw vo weinig gekozen voor de portfoliofunctie van het pta. Kiezen voor het pta als portfolio betekent een andere kijk op toetsing en beoordeling van de leerling in LO. In dit eerste artikel lichten we onze opvatting over die manier van toetsen en beoordelen en de gevolgen daarvan voor het pta toe, mede aam de hand van voorbeelden uit de bij EduÁctief uitgegeven reeks katernen voor de tweede fase.​​