Sector
 • Po
Vakgebied
 • Bewegingsonderwijs
 • Bewegen en sport
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen

Primair onderwijs

9-7-2015

Bewegen is van essentieel belang voor de ontwikkeling, vooral van jonge kinderen. Het is een basiscompetentie die in onze bewegingsarmoedige samenleving steeds meer onder druk komt te staan. De leerlingen moeten daarom in staat worden gesteld om op school een breed en wendbaar bewegingsrepertoire op te bouwen.

Jonge kinderen bewegen veel en graag. Dat zien we bijvoorbeeld op het schoolplein tijdens het buitenspelen van de kleuters. Het behouden van die actieve leefstijl is een belangrijke taak voor de school. Het is eigen aan ‘bewegen’ dat er plezier aan te beleven valt. Dat plezier is de belangrijkste factor voor een blijvende deelname aan bewegingsactiviteiten.

SLO werkt in diverse projecten aan het verder verbeteren van de kwaliteit van bewegingsonderwijs:

 • Doorlopende leerlijnen en tussendoelen voor het binnenschoolse programma;
 • De aansluiting tussen het binnen- en buitenschoolse aanbod, bijvoorbeeld in het kader van Bredeschool en naschoolse opvang, de alliantie ‘onderwijs en sport samen sterk’;
 • De inzet van de vakspecialist bewegingsonderwijs;
 • De samenwerking in beweegteams.
Contactpersoon