Sector
 • Vmbo bovenbouw
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
 • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
 • Lichamelijke opvoeding
 • Lichamelijke opvoeding 1
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
Leerplankundig thema
 • Toetsing en examens
 • Schoolexamen
 • PTA
Vakspecifiek thema
 • Toetsen en volgen
Trefwoorden
 • portfolio
 • PTA
 • examendossier

Portfoliovoorstel LO in bovenbouw vo

11-1-2018

​Houthoff, D, Mossel, G.van & Brouwer, B. (2004). Portfoliovoorstel LO in bovenbouw vo

​​Het portfoliovoorbeeld voor LO in bovenbouw van het voortgezet onderwijs (vo) biedt een hulpmiddel voor een manier van beoordelen bij lichamelijke opvoeding die beter past bij de bedoelingen van het programma dan de meest gangbare manieren. Met bovenbouw vo bedoelen we zowel het programma in de bovenbouw van vmbo-bb/kb/gl/tl (leerjaar 3 en 4) als de bovenbouw van havo (leerjaar 4 en 5) en vwo (leerjaar 4, 5 en 6). De uitdaging is om betekenisvolle ​​instrumenten en programma's te ontwikkelen waarmee leerlingen reflecteren op hun sportkeuzeproces. Dit voorbeeld is nog in ontwikkeling. Afhankelijk van het eigen programma en de doelgroep moet de school het voorbeeld op maat snijden.

In de notitie 'Doorlopende leerlijnen en portfolio voor het vak lichamelijke opvoeding' (Brouwer et all, 2003) hebben we onze ideeën daarover uitgebreid uiteengezet.