Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
 • Bewegen, sport en maatschappij
 • Lichamelijke opvoeding 1
 • Lichamelijke opvoeding 2
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Competentiegericht onderwijs
Vakspecifiek thema
 • Bewegen als middel
Trefwoorden
 • Persoonsvorming

Persoonsvorming, een complex begrip

22-1-2018

Boxel, M. van ​(2018). Persoonsvorming, een complex begrip! Lichamelijke Opvoeding, 106, (1), 48-51. Verkregen van https://www.kvlo.nl/over-kvlo/uitgaven/2018-lo-1.html ​​

Je hoeft maar een onderwijsgerelateerd tijdschrift of website te openen en de kans is groot dat je het woord persoonsvorming erin leest. Veel mensen hebben er op dit moment een mening over. Wat persoonsvorming precies is, blijkt voor veel mensen lastig onder woorden te brengen. Om daarin verandering te brengen, heeft de auteur een onderzoek gedaan naar wat de mensen in het veld onder persoonsvorming verstaan. Een uitwerking.