Sector
  • Vo
Vakgebied
  • Lichamelijke opvoeding
  • Bewegingsonderwijs
Leerplankundig thema
  • Onderzoek / Evaluatie
Trefwoorden
  • lestijd
  • schoolsport
  • Leerdoelen

Nulmeting lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs

26-10-2017

Reijgersberg, N., Lucassen, J., Beth, J., & Werff, H. van der (2014). Nulmeting lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs. Utrecht: Mulier Instituut. Verkregen van http://beheer.nisb.nl/cogito/modules/uploads/docs/30651411108903.pdf

In dit onderzoek is nagegaan hoe lichamelijke opvoeding op scholen voor voortgezet onderwijs in de huidige dynamische maatschappelijke context is georganiseerd. Daarbij is de aandacht in het bijzonder uitgegaan naar de keuze van leerdoelen, de gerealiseerde lestijd en de ingezette middelen voor lichamelijke opvoeding. Daarnaast is gekeken naar de gevolgde werkwijze en het aanvullende aanbod voor lichamelijke opvoeding (o.a. examenprogramma’s voor lichamelijke opvoeding) en andere sport- en beweegactiviteiten op school. Voor deze meting hebben 455 sectieleiders lichamelijke opvoeding en 343 schoolleiders van verschillende schoollocaties online een vragenlijst ingevuld.