Sector
  • Po
Vakgebied
  • Bewegingsonderwijs
Leerplankundig thema
  • Onderzoek / Evaluatie
Trefwoorden
  • lestijd
  • bevoegdheid
  • Basisonderwijs
  • Kwaliteit

Nulmeting bewegingsonderwijs in po

26-10-2017

Reijgersberg, N., Werff, H. van der, & Lucassen, J. (2013). Nulmeting Bewegingsonderwijs. Utrecht: Mulier Instituut. Verkregen van http://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=2750&m=1422883218&action=file.download

Het kabinet stelt in het Regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’ te willen streven naar uitbreiding van het aantal lesuren voor bewegingsonderwijs op de basisschool. In een reactie op dit voornemen heeft de Tweede Kamer om een nulmeting bewegingsonderwijs gevraagd.

 

Deze nulmeting bewegingsonderwijs is onderverdeeld in drie thema’s: de bevoegdheid van de leraar voor bewegingsonderwijs, lestijd en lesfrequentie en ten slotte de kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Voor deze nulmeting hebben 1083 schooldirecteuren in het basisonderwijs en in het speciaal (basis)onderwijs een online-vragenlijst ingevuld.

 

Contactpersoon