Sector
  • So/Vso
Vakgebied
  • Bewegingsonderwijs
Vakspecifiek thema
  • Zorgverbreding

Nulmeting bewegingsonderwijs in (v)so en pro

26-10-2017

‚ÄčLucassen, J., Cevaal, A., Scholten, V. & Werff, H. v.d. (2016). Bewegingsonderwijs in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Utrecht: Mulier Instituut. Verkregen van http://www.mulierinstituut.nl/actueel/nieuws/kwaliteit-gymles-speciaal-onderwijs-en-praktijkonderwijs-positief-beoordeeld-lestijd-blijft/

Het Mulier Instituut heeft een nulmeting gedaan naar de stand van zaken van het bewegingsonderwijs in Nederland op scholen voor speciaal basisonderwijs (sbao), speciaal onderwijs (so), voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs. De wekelijks ingeroosterde lestijd in het primair speciaal onderwijs blijft bij groep 1 en 2 achter bij de lestijd in het overige primair onderwijs. Over de kwaliteit van het gerealiseerde onderwijs is een grote meerderheid van de directeuren en leerkrachten in het speciaal onderwijs tevreden. In het bewegingsonderwijs aan de leerlingen voor speciaal onderwijs ligt de nadruk meer op deelnemen dan op het aanleren en ontwikkelen van bewegingsvaardigheden. In vergelijking met het reguliere (basis)onderwijs worden onder andere de bewegingsactiviteiten meer structureel aan het niveau van kinderen aangepast.