Sector

  • Havo bovenbouw
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw tl
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw

Vakgebied

  • Bewegen, sport en maatschappij
  • Lichamelijke opvoeding 2

Leerplankundig thema

  • Professionalisering
  • Leraren

BSM- en LO2-netwerk naar KVLO

29-6-2017
Na een dienstverband van 14 jaar verlaat Eric Swinkels SLO. Binnen de vakgroep bewegingsonderwijs en sport was hij onder andere verantwoordelijk voor de examenvakken BSM op havo/ vwo en LO2 op vmbo. Het BSM-netwerk wordt per 1 augustus a.s. ondergebracht bij de KVLO. Eric Swinkels zal als inhoudelijk expert van het BSM-netwerk meeverhuizen naar de KVLO en als onderwijsadviseur deel gaan uitmaken van het team onderwijs. Voor meer informatie over het BSM- en LO2-netwerk: Eric Swinkels via bsm-lo2@kvlo.nl

Contactpersoon