Belang van bewegingsonderwijs in het eindadvies Onderwijs2032

11-2-2016

​Zowel in het eindadvies Onderwijs2032 als in de beleidsreactie van de staatssecretaris wordt het belang van bewegingsonderwijs onderstreept. Dat bewegingsonderwijs niet in het kerncurriculum is opgenomen, betekent niet dat er geen waarde aan wordt gehecht. Het keuzecurriculum is immers ook een belangrijke pijler van het toekomstige curriculum.
 
Verschil zit hem in de vrijheid van scholen om het bewegingsonderwijs naar eigen inzicht in te richten. Dat biedt ruimte voor eigen profilering, verdieping en verbreding. Desalniettemin ontvangen wij ook de nodige signalen van (vak)collega's die het betreuren dat bewegingsonderwijs in het eindadvies niet als een van de kernen in het kerncurriculum is opgenomen.
 
De komende periode wordt er in samenspraak met vele betrokkenen in en rondom het onderwijs nagedacht over het verdere curriculumontwerp voor po, vo en so. Deze fase biedt ook voor het bewegingsonderwijs volop kansen om na te denken over een toekomstgericht curriculum. De vaksectie Bewegingsonderwijs & Sport van SLO denkt daar graag over mee.