Sector
 • Vo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
Leerplankundig thema
 • Buitenschools leren
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Vakwerkplan
 • Betekenisvol leren
 • Differentiatie
 • Jongerencultuur
 • Leerlingkenmerken
 • Talentontwikkeling
Vakspecifiek thema
 • Planning in bewegingsonderwijs
 • Sportoriëntatie en –keuze

Leerlingen kiezen hun zelf

26-10-2017

​Mossel, G. van (2014). Doen meisjes het slechter bij gym dan jongens? Lichamelijke opvoeding 102 (8), 11-15. Verkregen van http://bewegingsonderwijs.slo.nl/kennisbank/doen-meisjes-het-slechter-bij-gym-dan-jongens

Programma's bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs richten zich steeds vaker op een betere afstemming op de sportvraag van de leerlingen. De leerlingen krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om te kiezen uit allerlei beweeg- en sportactiviteiten. In dit artikel bespreken we een andere invalshoek, namelijk het kiezen door leerlingen uit verschillende verschijningsvormen van bewegen en sport, contexten en bijhorende motieven. Dit artikel biedt een overzicht van vijf modellen om programma's bewegingsonderwijs en schoolsport nader in te richten.