Sector
 • Vmbo onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Gymnasium onderbouw
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Biologie
 • Mens en natuur (leergebied)
Vakinhoud
 • Gezond bewegen
 • Vakoverstijgende inhouden en vaardigheden
Leerplankundig thema
 • Vakintegratie
 • Buitenschools leren
 • Schoolbeleid
 • Professionalisering
 • Jongerencultuur
 • Leerlingkenmerken
 • Sociale en culturele vaardigheden
 • Communiceren
 • Kritisch denken
Vakspecifiek thema
 • Actieve leefstijl
 • Bewegen als middel
 • Burgerschap

Naar een leerplan gezonde leefstijl in onderbouw vo

16-9-2015

​Brouwer, B., Mossel, G. van & Rodenboog, M. (2015). Naar een leerplan gezonde leefstijl in onderbouw vo. Enschede: SLO.

​Deze handreiking ondersteunt coördinatoren gezonde leefstijl, schoolleiders en leraren om het onderwijs over een gezonde leefstijl van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vo) in te richten. Dat wordt gedaan door te richten op het gezamenlijk ontwerpen van een leerplan gezonde leefstijl door een ontwikkelteam binnen de school. Uitgangspunt binnen het ontwerpproces is het curriculaire spinnenweb. Na een toelichting op het spinnenweb worden drie manieren beschreven om met dit leerplankundige model om te gaan.​