Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Differentiatie
 • Leerlingkenmerken
 • Talentontwikkeling
Vakspecifiek thema
 • Sportoriëntatie en –keuze
Trefwoorden
 • Persoonsvorming
 • Bewegen beleven
 • doorlopende ontwikkeling
 • bewegen waarderen

Een doorlopende ontwikkellijn van bewegen beleven naar bewegen waarderen

26-10-2017

​Brouwer, B. (2017). Een doorlopende leerlijn van bewegen beleven naar bewegen waarderen. Lichamelijke Opvoeding, 105 (3), 8-11. Verkregen van https://www.kvlo.nl/over-kvlo/uitgaven/2017lo3.html

​In dit artikel wordt vooral stilgestaan bij de sleutel bewegen beleven en uitgewerkt naar het waarderen van bewegen. Bij bewegen waarderen behouden leerlingen het natuurlijke plezier in bewegen en herkennen en ontwikkelen zij dat door tot eigen bewegingsvoorkeuren en een eigen bewegingsidentiteit.

Contactpersoon