Sector

  • Vmbo onderbouw
  • Havo onderbouw
  • Vwo onderbouw

Vakgebied

  • Bewegen en sport

Vakinhoud

  • Bewegen verbeteren

Leerplankundig thema

  • Curriculummonitoring & -evaluatie
  • Onderzoek / Evaluatie
  • Meten en beheren van resultaten

Vakspecifiek thema

  • Toetsen en volgen
  • Zorgverbreding

Doen meisjes het slechter bij gym dan jongens?

16-9-2015

​​Mossel, G. van (2014). Doen meisjes het slechter bij gym dan jongens? Lichamelijke opvoeding 102 (8), 11-15.

​Dit artikel waarin deelnameniveaus van leerlingen bij bewegingsonderwijs in onderbouw vo worden beschreven, is bedoeld voor docenten LO. Sinds het verschijnen van het basisdocument vo is er nauwelijks onderzoek gedaan naar de mate waarin die deelnameniveaus door de leerlingen in de praktijk worden gerealiseerd. Reden voor SLO om zelf een kleinschalig onderzoek te doen naar de realisatie van de voorgestelde deelnameniveaus in de praktijk. In dit artikel leest u hier meer over. Het volledige onderzoek is beschreven in het onderzoeksrapport Deelnameniveaus bewegingsonderwijs onderbouw vo.