Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegen, sport en maatschappij
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
 • Lichamelijke opvoeding 1
 • Lichamelijke opvoeding 2
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Onderzoek / Evaluatie

Bewegingsonderwijs en sport: Vakspecifieke trendanalyse 2015

16-9-2015

​Brouwer, B., Berkel, M., Mossel, G.van & Swinkels, E. (2015). Bewegingsonderwijs en sport: Vakspecifieke trendanalyse. Enschede: SLO.

​De trendanalyse bewegingsonderwijs en sport richt zich op leerplanontwikkelaars, lerarenopleiders, beleidsmakers, directies en onderzoekers rondom bewegingsonderwijs en sport. Doel van de trendanalyse is het in kaart brengen van de belangrijkste trends en opmerkelijke ontwikkelingen binnen bewegingsonderwijs in alle sectoren van het onderwijs. Het curriculum wordt geanalyseerd volgens de driedeling Beoogd, Uitgevoerd en Gerealiseerd (BUG-analyse). Richtinggevende vragen daarbij zijn: welke patronen en opvallende discrepanties tussen beoogd-uitgevoerd-gerealiseerd zijn zichtbaar? Welke ruimte hebben, ervaren en nemen scholen en leraren bij de vormgeving van hun onderwijs? Wat moet, mag en kan? Waar liggen aanknopingspunten en uitdagingen voor verbetering?