Kennisagenda bewegingsonderwijs

26-10-2017

‚ÄčLucassen, J. (2014). KVLO Kennisagenda Goed Leren Bewegen 2015-2020. Zeist: Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding. Verkregen van http://www.mulierinstituut.nl/publicaties/publicaties-mulier-instituut/publicatie-detail/?publication_id=14327&searched=1

De functie van deze kennisagenda is om de thematische balans op te maken van het recent uitgevoerde en lopende onderzoek naar goed leren bewegen in en rond de school en het formuleren van prioritaire onderzoeksthema's voor de periode 2015-2020 in samenspraak met belanghebbenden. De KVLO wil langs deze weg primair de gedachtenvorming op dit vlak stimuleren. Ook kan de agenda een rol spelen in het gebundeld benaderen van fondsen voor onderzoek op dit terrein.