Sector
 • Vmbo bovenbouw
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
 • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
 • Lichamelijke opvoeding
 • Lichamelijke opvoeding 1
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
Leerplankundig thema
 • Toetsing en examens
 • Schoolexamen
 • PTA
Vakspecifiek thema
 • Toetsen en volgen
Trefwoorden
 • portfolio
 • PTA
 • examendossier

Een portfoliovoorbeeld voor LO1 (deel 1)

15-1-2018

Mossel, G. van, Houthoff, D. & Brouwer, B. (2004). Een portfoliovoorbeeld voor LO (deel 1). Lichamelijke Opvoeding, 92, (11), 32-35.

SLO heeft een compleet voorbeeld van een portfolio voor LO in bovenbouw vo ontwikkeld. Met dit portfoliovoorstel willen we een hulmiddel bieden voor een manier van beoordelen bij LO die beter past bij de bedoelingen van het programma LO in bovenbouw vo dan de meest gangbare manieren. Dit voorbeeld is nog in ontwikkeling. Dit is het eerste deel van het artikel.​