Sector
 • Vmbo bovenbouw
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
 • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
 • Lichamelijke opvoeding
 • Lichamelijke opvoeding 1
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
Leerplankundig thema
 • Toetsing en examens
 • Schoolexamen
 • PTA
Vakspecifiek thema
 • Toetsen en volgen
Trefwoorden
 • portfolio
 • PTA
 • examendossier

Een portfoliovoorbeeld voor LO (deel 2)

15-1-2018

​Mossel, G. van, Houthoff, D. & Brouwer, B. (2004). Een portfoliovoorbeeld voor LO1 (deel 2). Lichamelijke Opvoeding, 92, (12), 28-31​​.

In deel 1 van het artikel schetsten we onze bedoelingen met het SLO portfoliovoorbeeld voor LO in bovenbouw vo: hulp bij zelfreflectie en toekomstoriëntatie. Ook gaven we al enkele voorbeelden. Deze keer geven we nog meer voorbeelden en zeggen we iets over het werken met het portfolio.​