Bijscholing Sportieve leerarrangementen in bovenbouw vmbo-bb/kb

26-9-2017

Welke mogelijkheden biedt de nieuwe beroepsgerichte examenstructuur om tegemoet te komen aan sportieve leerlingen?
Deze bijscholing geeft inzicht in het keuzevak ‘Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten', de modules in de sector Zorg & Welzijn en andere sportieve keuzevakken. Tijdens de bijeenkomst vindt afstemming plaats tussen de docent Z&W en de docent LO: hoe kunnen zij elkaars rol en expertise versterken? We vragen docenten LO en Z&W om zich samen aan te melden van dezelfde school.

Deze middagbijeenkomst wordt verzorgd door SLO en gehouden op dinsdag 26 september van 15.00 - 19.00 uur in de nieuwe dependance van SLO (adres: Aïdadreef 4, 3561 GE Utrecht). Voor meer informatie en inschrijving zie hier.

Contactpersoon