Sector

 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
 • Gymnasium bovenbouw

Vakgebied

 • Lichamelijke opvoeding

Vakinhoud

 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen

Leerplankundig thema

 • PTA

Vakspecifiek thema

 • Planning in bewegingsonderwijs
 • Sportoriëntatie en –keuze

Werkbijeenkomst PTA voor LO in de tweede fase

1-11-2017
Wordt het niet weer eens tijd om je PTA voor LO in de bovenbouw van havo en vwo te actualiseren? SLO organiseert hiertoe op woensdag 1 november a.s. van 14.00 - 17.00 uur een bijeenkomst. Aan de hand van de nieuwe digitale handreiking loop je stap voor stap het PTA door en bekijk je waar je het aan wilt passen. Het resultaat van deze werkmiddag is dat je met een vernieuwd PTA naar huis gaat.

Plaats: SLO locatie Utrecht, Aidadreef 4, Kantoorgebouw Forum II (naast station Utrecht Overvecht), zaal 03/04. Inloop vanaf 13.30 uur.

Meenemen: eigen laptop of ander device.

Aanmelden bij Bianca Kuiphuis (b.kuiphuis@slo.nl).

Voor meer info: Berend Brouwer (b.brouwer@slo.nl / 053-4840410).