Sector

  • Alle onderwijstypen

Vakgebied

  • Bewegingsonderwijs
  • Lichamelijke opvoeding

Vakinhoud

  • Bewegen beleven
  • Bewegen regelen
  • Bewegen verbeteren
  • Gezond bewegen

Leerplankundig thema

  • Leraren
  • Professionalisering

Beroepsprofiel Leraar Lichamelijke Opvoeding

29-6-2017

Wat is de brede professionele basis van de leraar lichamelijke opvoeding? De leraar lichamelijke opvoeding heeft een complex beroep dat hoge eisen stelt aan zijn professionele niveau. Hij maakt voortdurend onderbouwde afwegingen en keuzes, zowel in de dagelijkse uitvoering als bij de bijstelling en verbetering van zijn onderwijs door het jaar heen.

 

In het beroepsprofiel staat wat er van de leraar LO wordt verwacht. ‚ÄčIn het eerste hoofdstuk wordt kort ingegaan op het nut en de noodzaak van een actueel beroepsprofiel. In de volgende hoofdstukken staat beschreven wat de uitgangspunten en inhoud van het beroep van leraar lichamelijke opvoeding zijn. Daarna zijn ontwikkelingen geschetst die van invloed zijn op het handelen van een leraar lichamelijke opvoeding. Tot slot worden de brede professionele basis en vakinhoudelijke, didactische en pedagogische bekwaamheden in dertig kenmerkende eisen geconcretiseerd. Voor meer informatie klik hier.

Contactpersoon