Kennisagenda bewegingsonderwijs4963920-11-2017 01:05:54htmlFalseaspxDe Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) wil het kennisgefundeerd handelen bevorderen van professionals die zich bezig houden met van professionals die zich bezig houden met het leren bewegen van kinderen op en rond de school.SLO Duiding2013<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000">De functie van deze kennisagenda is om de thematische balans op te maken van het recent uitgevoerde en lopende onderzoek naar goed leren bewegen in en rond de school en het formuleren van prioritaire onderzoeksthema's voor de periode 2015-2020 in samenspraak met belanghebbenden. De KVLO wil langs deze weg primair de gedachtenvorming op dit vlak stimuleren. Ook kan de agenda een rol spelen in het gebundeld benaderen van fondsen voor onderzoek op dit terrein.</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font>Pdf-bestand
Nulmeting bewegingsonderwijs in (v)so en pro4964020-11-2017 01:05:54htmlFalseaspxDit onderzoeksverslag beschrijft de nulmeting van het bewegingsonderwijs in Nederland op scholen voor speciaal basisonderwijs (sbao), speciaal onderwijs (so), voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs.SLO Duiding2016<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000">Het Mulier Instituut heeft een nulmeting gedaan naar de stand van zaken van het bewegingsonderwijs in Nederland op scholen voor speciaal basisonderwijs (sbao), speciaal onderwijs (so), voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs. De wekelijks ingeroosterde lestijd in het primair speciaal onderwijs blijft bij groep 1 en 2 achter bij de lestijd in het overige primair onderwijs. Over de kwaliteit van het gerealiseerde onderwijs is een grote meerderheid van de directeuren en leerkrachten in het speciaal onderwijs tevreden. In het bewegingsonderwijs aan de leerlingen voor speciaal onderwijs ligt de nadruk meer op deelnemen dan op het aanleren en ontwikkelen van bewegingsvaardigheden. In vergelijking met het reguliere (basis)onderwijs worden onder andere de bewegingsactiviteiten meer structureel aan het niveau van kinderen aangepast.</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font>Pdf-bestand
Nulmeting lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs4964520-11-2017 01:05:54htmlFalseaspxOnderzoek naar de organisatie van lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs. Mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.SLO Duiding2014<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000">In dit onderzoek is nagegaan hoe lichamelijke opvoeding op scholen voor voortgezet onderwijs in de huidige dynamische maatschappelijke context is georganiseerd. Daarbij is de aandacht in het bijzonder uitgegaan naar de keuze van leerdoelen, de gerealiseerde lestijd en de ingezette middelen voor lichamelijke opvoeding. Daarnaast is gekeken naar de gevolgde werkwijze en het aanvullende aanbod voor lichamelijke opvoeding (o.a. examenprogramma’s voor lichamelijke opvoeding) en andere sport- en beweegactiviteiten op school. Voor deze meting hebben 455 sectieleiders lichamelijke opvoeding en 343 schoolleiders van verschillende schoollocaties online een vragenlijst ingevuld.</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font>Pdf-bestand
Nulmeting bewegingsonderwijs in po107220-11-2017 01:05:5418htmlFalseaspxHet kabinet stelt in het Regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’ te willen streven naar uitbreiding van het aantal lesuren voor bewegingsonderwijs op de basisschool. In een reactie op dit voornemen heeft de Tweede Kamer om een nulmeting bewegingsonderwijs gevraagd.SLO Duiding2013<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000">Het kabinet stelt in het Regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’ te willen streven naar uitbreiding van het aantal lesuren voor bewegingsonderwijs op de basisschool. In een reactie op dit voornemen heeft de Tweede Kamer om een nulmeting bewegingsonderwijs gevraagd.</font></p><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000"></font>&#160;</p><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000">Deze nulmeting bewegingsonderwijs is onderverdeeld in drie thema’s&#58; de bevoegdheid van de leraar voor bewegingsonderwijs, lestijd en lesfrequentie en ten slotte de kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Voor deze nulmeting hebben 1083 schooldirecteuren in het basisonderwijs en in het speciaal (basis)onderwijs een online-vragenlijst ingevuld.</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000">&#160;</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font>Pdf-bestand
kennisbank1522420-11-2017 01:05:543495htmlFalseaspxWelkomstpagina
In de media1522620-11-2017 01:05:54133htmlFalseaspxSLO schrijft met enige regelmaat artikelen voor het vakblad Lichamelijke Oefening van de KVLO. Hier vindt u een overzicht van de artikelen. Website artikelpagina
Nieuwsbrief Bewegingsonderwijs1522720-11-2017 01:05:5413htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Veelgestelde vragen1522820-11-2017 01:05:541137htmlFalseaspxBekijk de veelgestelde vragen over bewegingsonderwijs.Website artikelpagina
Contact1535120-11-2017 01:05:54618htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Disclaimer1535220-11-2017 01:05:54381htmlFalseaspxWebsite artikelpagina