In de media5668415-7-2018 00:05:41htmlFalseaspxSLO schrijft met enige regelmaat artikelen voor het vakblad Lichamelijke Oefening van de KVLO. Hier vindt u een overzicht van de artikelen. Website artikelpagina
Nieuwsbrief Bewegingsonderwijs5668515-7-2018 00:05:41htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Voortgezet onderwijs5669215-7-2018 00:05:41htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Nulmeting lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs5670115-7-2018 00:05:41htmlFalseaspxOnderzoek naar de organisatie van lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs. Mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.SLO Duiding2014<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000">In dit onderzoek is nagegaan hoe lichamelijke opvoeding op scholen voor voortgezet onderwijs in de huidige dynamische maatschappelijke context is georganiseerd. Daarbij is de aandacht in het bijzonder uitgegaan naar de keuze van leerdoelen, de gerealiseerde lestijd en de ingezette middelen voor lichamelijke opvoeding. Daarnaast is gekeken naar de gevolgde werkwijze en het aanvullende aanbod voor lichamelijke opvoeding (o.a. examenprogramma’s voor lichamelijke opvoeding) en andere sport- en beweegactiviteiten op school. Voor deze meting hebben 455 sectieleiders lichamelijke opvoeding en 343 schoolleiders van verschillende schoollocaties online een vragenlijst ingevuld.</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font>Pdf-bestand
Bewegingsonderwijs en sport Curriculumspiegel 20175670215-7-2018 00:05:41htmlFalseaspxIn hoofdstuk 15 van de Curriculumspiegel 2017 worden de ontwikkelingen vanuit de samenleving, het onderwijs, de sport- en bewegingscultuur én de praktijk van het bewegingsonderwijs beschreven. SLO Duiding2017Berend Brouwer;Marco van Berkel;Ger van Mossel<p>​In hoofdstuk 15 van de <em>Curriculumspiegel 2017</em> worden de ontwikkelingen vanuit de samenleving, het onderwijs, de sport- en bewegingscultuur én de praktijk van het bewegingsonderwijs beschreven. Die ontwikkelingen beïnvloeden de discussie over het beoogde curriculum. Sommige ontwikkelingen gaan vooral over de aanpak tijdens het bewegingsonderwijs, andere gaan meer over mogelijke doelstellingen. Drie specifieke vragen die voortkomen uit de trendanalyse worden verkend&#58; Zijn er verschuivingen in het aanbod en de leerresultaten? Hoe plannen en beoordelen leraren hun onderwijs? En&#58; Zijn er verschuivingen in de motivatie bij bepaalde groepen leerlingen? Daarna een kort totaaloverzicht gegeven van gesignaleerde ontwikkelingen. In de aanbevelingen wordt onder andere ingegaan op het belang van het expliciteren van de pedagogische waarde van bewegingsonderwijs en de behoefte aan nader onderzoek naar het uitgevoerde en gerealiseerde curriculum.</p>Pdf-bestand
kennisbank5668015-7-2018 00:05:414393htmlFalseaspxWelkomstpagina
Veelgestelde vragen5668615-7-2018 00:05:412276htmlFalseaspxBekijk de veelgestelde vragen over bewegingsonderwijs.Website artikelpagina
Contact5668715-7-2018 00:05:411140htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Disclaimer5668815-7-2018 00:05:41764htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Over SLO5669015-7-2018 00:05:411141htmlFalseaspxSLO heeft als nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling een publieke taakstelling in de driehoek beleid, praktijk en wetenschap. SLO heeft een onafhankelijke, niet-commerciële positie als landelijke kennisinstelling en is dienstbaar aan vele partijeWebsite artikelpagina