Sector
  • Po
  • So/Vso
Vakgebied
  • Bewegen en sport

Drs. M.C. (Marco) van Berkel

Telefoon: (053) 4840 458
E-mail: m.vanberkel@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar/vakexpert bewegingsonderwijs & sport 

​Marco van Berkel is projectleider voor bewegingsonderwijs in het primair en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Hij is inhoudelijk betrokken bij de doorlopende leerlijnen in het primair en speciaal onderwijs (Basisdocumenten), de relatie tussen binnen- en buitenschools leren (Beweegteams, Samenhang bewegingsonderwijs en andere vakken, Sportkennismakingsmappen) en opleidingsprogramma's voor bewegingsonderwijs.