Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
Leerplankundig thema
 • Passend onderwijs
Vakspecifiek thema
 • Zorgverbreding
 • Motorisch leren

Zorgverbreding: alle leerlingen in beweging

28-7-2017
Behets, D. (2001). Zorgverbreding: alle leerlingen in beweging. Leuven: Acco.
ISBN

9033448742

Deze publicatie is interessant voor studenten en leraren lichamelijk onderwijs, lerarenopleiders, curriculumontwikkelaars en leerlingbegeleiders. Het boek is samengesteld naar aanleiding van de 28ste nascholing voor leraren LO te Leuven (Belgiƫ). Verschillende medewerkers uit de lerarenopleiding en uit de onderzoekseenheid "bewegingsopvoeding en sportpsychologie" vertellen over zorgverbreding vanuit verschillende invalshoeken. Via deze bloemlezing van aangepaste artikelen tracht het boek de student-leraar en de leraar LO kansen en vrijheden aanreiken om het concept van het vak LO of beter bewegingsopvoeding te hanteren als handvat, als uitnodiging aan de leerling om echt en effectief te leren in een bewegingsomgeving.