Sector
  • Po
  • Basisonderwijs
  • Speciaal basisonderwijs
Vakgebied
  • Bewegingsonderwijs
Leerplankundig thema
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang
  • Buitenschools leren
Vakspecifiek thema
  • Naschoolse sport

Wij krijgen voetballes! Voetballen in het basisonderwijs

3-7-2015
Van Dort, P., Groenendijk, C., Oversier, R., Meeles, T., Kols, J., De Wit, ... Radstake, J. (2011). Wij krijgen voetballes - voetbal in het basisonderwijs. Zeist: KNVB.
Deze lessenserie is bestemd voor leerkrachten en vakdocenten bewegingsonderwijs in het basisonderwijs. Ze is ontwikkeld door de KNVB in samenwerking met de SLO. Het pakket bevat een aantal leskaarten voor de groepen 3 tot en met 7 en een dvd met beelden van de activiteiten. Door het realiseren van een goede samenwerking tussen de school/scholen en de voetbalvereniging kunnen kinderen ervaren hoe leuk het is om te voetballen. Het daaruit voortkomende lidmaatschap is een van de mogelijkheden, maar zeker niet het enige doel.