Sector
 • Gymnasium onderbouw
 • Vmbo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Lespakket
 • Methode
Vakspecifiek thema
 • Naschoolse sport

Wij krijgen voetballes! Voetballen in het voortgezet onderwijs

13-7-2015
KNVB & SLO. (2012). Wij krijgen voetballes! Voetballen in het voortgezet onderwijs. Zeist: KNVB.
Deze lesmap is bedoeld voor vakleerkrachten in het bewegingsonderwijs, combinatiefunctionarissen en groepsleerkrachten die graag een keer voetbal aanbieden. Uiteraard is de lesmap ook bestemd voor clubtrainers die voetbalactiviteiten op scholen aanbieden. De lesmap biedt een verzameling van voetbalactiviteiten voor bewegingsonderwijs, schoolsport en vereniging. Er is een onderscheid in introspelen, voetbalspelen, voetbalvormen en voetballen bij de vereniging. Alle voetbalactiviteiten zijn uitgewerkt in leskaarten met een koppeling naar de kwaliteitssleutels van basisdocument vo: voetballen verbeteren, voetballen regelen, gezond voetballen en voetballen beleven. De map bevat duidelijke speluitleg van de lessen, ondersteund door overzichtelijke foto’s en tekeningen. Bij de lesmap hoort tevens een dvd met daarop de uitvoering van de lessen en het stappenplan School & Voetbal.