Sector
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vmbo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Vo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Kerndoelen
 • Leerlijn
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Curriculum
Vakspecifiek thema
 • Freesport
 • Planning in bewegingsonderwijs
 • Naschoolse sport

Werken aan kwaliteit Bewegen en Sport in de onderbouw van het voortgezet onderwijs

3-7-2015
Duteweerd, L. (2012). Werken aan kwaliteit Bewegen en Sport in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Enschede: SLO.
Dit onderzoeksverslag is relevant voor beleidsmakers, curriculumontwikkelaars, docenten bewegen en sport en vaksecties bewegingsonderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van SLO en geeft antwoord op de actuele situatie van bewegen en sport in onderbouw vo, in het bijzonder het gebruik van het basisdocument bewegingsonderwijs onderbouw vo en bijhorende tools als digitale referentiebeelden en het kwaliteitsinstrument Gym's'cool. De centrale vraag van het onderzoek is: hoe kunnen docenten bewegen en sport in de onderbouw van het voortgezet onderwijs ondersteund worden in hun werk bij het verbeteren van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs? Om een eerste indruk te krijgen van de huidige situatie van de gerealiseerde kwaliteit van het vak bewegen en sport, is een case-study opgezet waarin vier verschillende klassen (van drie verschillende scholen) zijn geobserveerd. Aan de hand van de resultaten van de diverse deelonderzoeken zijn aanbevelingen geformuleerd voor SLO om docenten beter te kunnen ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van het vak bewegen en sport.