Sector
  • Basisonderwijs
  • Po
  • Speciaal basisonderwijs
Vakinhoud
  • Bewegen beleven
Leerplankundig thema
  • Buitenschools leren
  • Betekenisvol leren
Vakspecifiek thema
  • Naschoolse sport

Wat beweegt kinderen? een onderzoek naar het sport- en beweeggedrag van kinderen

Janssens, J. & Frelier, M. (2007). Wat beweegt kinderen? een onderzoek naar het sport- en beweeggedrag van kinderen. Den Haag: NICIS. Geraadpleegd op 20 augustus, van http://www.mulierinstituut.nl/publicaties/publicatie-detail.html?publication_id=6714
Deze publicatie is interessant voor schoolleiders van basisscholen, sport-, en onderwijsdeskundigen, vakdocenten bewegingsonderwijs in het po en leerkrachten in het basisonderwijs. Het Mulier Instituut heeft in opdracht van het Nicis Institute en de gemeenten Zwolle en Emmen een onderzoek gedaan naar de factoren die het sport- en beweeggedrag van kinderen in de basisschoolleeftijd positief beïnvloeden. In deze publicatie wordt op beknopte wijze verslag gedaan van het onderzoek, worden de belangrijkste inzichten gepresenteerd en wordt stilgestaan bij de wijze waarop gemeentelijke beleidsmakers daarvan gebruik kunnen maken om sport en beweging te stimuleren. Er worden aanbevelingen gedaan op het niveau van de individuele motivatie van het kind, het gezin, de school en de leefomgeving.