Sector
 • Vmbo
Vakgebied
 • Dans
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen regelen
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Exemplarisch lesmateriaal
Vakspecifiek thema
 • Bewegen als middel

Vmbo on the move: 'dansend na(ar) school': verslag van vijf danspilots op het vmbo

Mazure, R., & Miert, M. van. (2009). Vmbo on the move: 'dansend na(ar) school': verslag van vijf danspilots op het vmbo. Utrecht: Kunstfactor. Geraadpleegd op 15 augustus, van www.kunstfactor.nl
Deze rapportage is interessant voor schoolleiders en curriculumontwikkelaars, buitenschoolse begeleiders en docenten bewegingsonderwijs, alsmede de vaksecties lichamelijke opvoeding en begeleiders/eigenaren van dansscholen. Het is een verslag van het verloop van het project 'Vmbo on the move', op de verschillende scholen, en biedt inzicht in de effecten van het project. Ze dient bovendien als stimulans voor scholen die alternatieven zoeken om hun leerlingen meer te laten bewegen. Dans kan voor veel vmbo-leerlingen een aantrekkelijk alternatief zijn voor het gebruikelijke bewegingsonderwijs, of kan fungeren als een plezierige aanvulling daarop. Enkele belangrijke conclusies zijn: het projectmateriaal wordt nauwelijks gebruikt; zelf managen van het proces is voor de school onwennig, en aan randvoorwaarden is niet altijd gemakkelijk te voldoen.