Sector
  • Vmbo
Vakgebied
  • Bewegen en sport
  • Bewegingsonderwijs
  • Lichamelijke opvoeding
Leerplankundig thema
  • Buitenschools leren
  • Beleid
Vakspecifiek thema
  • Bewegen als middel
  • Naschoolse sport
  • Actieve leefstijl

Vmbo in beweging: projectbeschrijving, succes- en faalfactoren en aanbevelingen: onderzoeks-adviesrapport

28-7-2017
Lange, B. de. (2012). Vmbo in beweging: projectbeschrijving, succes- en faalfactoren en aanbevelingen: onderzoeks-adviesrapport. Ede: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) / Hogeschool Arnhem Nijmegen.
Dit onderzoeksrapport is bestemd voor sport- en onderwijsdeskundigen, schoolleiders van, en sportdocenten op vmbo scholen. Het betreft een reflectie op het project Vmbo in Beweging. Dit project wordt eerst uitvoerig besproken, waarna de succes- en faalfactoren zoals ervaren door de betrokken partijen worden beschreven. Na een opsomming van de conclusies volgt een aantal discussiepunten en beperkingen van het onderzoek. Tot slot worden enkele aanbevelingen gedaan, zoals: laat de regiocoach invloed uitoefenen bij het aanstellen/bepalen van de sport- en beweegcoördinator; betrek ALO-studenten bij het project; inventariseer zo goed mogelijk, of de school niet binnen de projectperiode te maken krijgt met interne ontwikkelingen.