Sector
  • Pabo
Vakgebied
  • Bewegingsonderwijs
Leerplankundig thema
  • Leraren
  • Eindtermen

Verlichting van Leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs via Pabo definitief

Verlichting van Leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs via Pabo. Utrecht: Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs.
Deze notitie is van belang voor beleidsmakers, curriculumontwikkelaars, lerarenopleiders en schoolleiders. Zij is een vervolg op het evaluatierapport en de notitie scenario's bijstelling leergang. De publicatie geeft de definitieve beschrijving van de leergang nadat de omvang is teruggebracht van vier naar drie blokken. De notitie is als volgt opgebouwd: na de inleiding komt een beschrijving van blok 3 van de leergang zoals die er in de nieuwe situatie uit komt te zien, daarna wordt weergegeven welke certificeringseisen in de nieuwe situatie gehandhaafd blijven. In bijlage 1 is weergegeven hoe certificeringseisen uit de leergang worden gehaald als gevolg van de verlichting. In de tweede tekst gaat de stuurgroep in op de randvoorwaarden van de leergang en overgangsmaatregelen met betrekking tot de invoering van de nieuwe verlichting.