Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegen, sport en maatschappij
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
 • Lichamelijke opvoeding 1
 • Lichamelijke opvoeding 2
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
 • Bewegen verbeteren
 • Gezond bewegen
 • Bewegen regelen
Leerplankundig thema
 • ICT
 • Leermiddelen en ICT
 • Digitale beelden gebruiken
Vakspecifiek thema
 • Digitalisering in het bewegingsonderwijs

Van tikken naar taggen. Digitalisering van bewegingsonderwijs en sport

10-7-2015
Hilvoorde, I. van, & Kleinpaste, J. (2014). Van tikken naar taggen. Digitalisering van bewegingsonderwijs en sport. Deventer: ...daM uitgeverij.
ISBN

9789071902116

In dit boek gaan diverse ervaringsdeskundigen in op de voor- en nadelen van het gebruik van deze technologische middelen binnen bewegingsonderwijs. Het gebruik van tablets, apps, videofeedback en (serious) games, wordt binnen het vak steeds meer gemeengoed. Met verhalen uit de praktijk en recent wetenschappelijk onderzoek wordt zo scherp mogelijk in beeld gebracht wat de relevante digitale ontwikkelingen zijn, wat er allemaal mogelijk is en wat voor de praktijk de meest relevante vragen zijn.
Het boek is opgedeeld in twee delen, ten eerste digitalisering en gaming in het bewegingsonderwijs en ten tweede E-sport en gaming (als vervanger) van sport.