Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
Vakinhoud
 • Gezond bewegen
Leerplankundig thema
 • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
 • Actieve leefstijl

Trendrapport bewegen en gezondheid 2010/2011

Hildebrandt, V., Bernaards, C., & Stubbe, J. (2013). Trendrapport bewegen en gezondheid 2010/2011. Leiden: TNO. Geraadpleegd op 20 augustus 2013, van http://www.tno.nl/downloads/trendrapport_bewegen_gezondheid_2010_2011.pdf
ISBN

9789059864160

Dit rapport is bestemd voor bewegings- en sportdeskundigen en tegelijkertijd interessant voor docenten lichamelijke opvoeding. Het is een tweejaarlijkse uitgave van TNO en geeft een actueel en breed beeld van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van bewegen in Nederland. Ook besteedt het ruim aandacht aan de trends in sportblessures. De belangrijkste conclusies uit dit rapport zijn: langdurig zitten is ongezond, dat is bekend, maar minder bekend is dat het zelfs ongezond is als je daarnaast wel voldoende beweegt. Ruim tweederde van de Nederlandse volwassenen beweegt voldoende; jeugdigen blijven sterk achter: minder dan de helft van de Nederlandse jeugd haalt de beweegnormen, vooral jongeren tussen 12 tot 17 jaar onderscheiden zich ongunstig.