Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
Vakinhoud
 • Bewegen beleven
Leerplankundig thema
 • Buitenschools leren
 • Beleid
Vakspecifiek thema
 • Naschoolse sport

Toekomstscenario's voor schoolsport: inventarisatie, vergelijking en perspectieven van schoolsportactiviteiten in Nederland

28-7-2017
Reijgersberg, N., Lucassen, J., Pot, N., & Hilvoorde, I. van. (2012). Toekomstscenario's voor schoolsport: inventarisatie, vergelijking en perspectieven van schoolsportactiviteiten in Nederland. Utrecht: Mulier Instituut.
Deze studie is interessant voor beleidsmakers, schoolleiders, docenten bewegingsonderwijs en directieleden van de traditionele sportaanbieders. Het doel van deze studie is te onderzoeken hoe schoolsportactiviteiten tussen de verschillende onderwijssoorten en tussen het onderwijs en traditionele sportaanbieders (sportbonden en verenigingen) met elkaar samenhangen en op welke wijze schoolsport in de toekomst kan worden georganiseerd. Het gaat hierbij niet om de effectiviteit van verschillende typen schoolsport maar om de organisatorische en inhoudelijke samenhang van schoolsport voor de toekomst. Daarvoor zijn 34 typen schoolsportactiviteiten in de gehele onderwijskolom geïnventariseerd. De schoolsportactiviteiten zijn op organisatie- en activiteitskenmerken geanalyseerd. Daarnaast zijn verschillende organisatoren en experts op het gebied van schoolsport geïnterviewd. Op basis van de bevindingen zijn vier toekomstscenario's voor schoolsport ontwikkeld.