Sector
  • Basisonderwijs
  • Po
  • Speciaal basisonderwijs
Vakgebied
  • Bewegingsonderwijs
Leerplankundig thema
  • Leerlijn
  • Tussendoelen
Vakspecifiek thema
  • Planning in bewegingsonderwijs

TULE - Bewegingsonderwijs

Mooij, C., & Berkel, M. van. (2008). TULE - Bewegingsonderwijs. Enschede: SLO.
Deze website is interessant voor vakdocenten bewegingsonderwijs en leerkrachten in het basisonderwijs. Hier is een uiteenzetting van de kerndoelen voor het basisonderwijs te vinden. Voor het beweginsonderwijs gelden kerndoelen 57 en 58. Kerndoel 57: De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen te ervaren en uit te voeren. Kerndoel 58: De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden.