Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Bewegen en sport
 • Bewegingsonderwijs
 • Lichamelijke opvoeding
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Buitenschools leren
 • Jongerencultuur
Vakspecifiek thema
 • Naschoolse sport

Sportersmonitor 2012

Hendriksen, T., & Hoogwerf, I. (2013). Sportersmonitor 2012. Dongen: GFK. Geraadpleegd op 19 augustus 2013, van http://beheer.nisb.nl/cogito/modules/uploads/docs/84391367495876.pdf
Deze publicatie is bestemd voor beleidsmakers, sportdeskundigen en bewegingsexperts. De doelstelling van de sportersmonitor is tweeledig. Ten eerste sportsparticipatie, dat wil zeggen inzicht krijgen in de manier waarop Nederlanders sporten. Ten tweede werving en behoud dat wil zeggen inzicht verkrijgen in wat de drijfveren en hindernissen zijn om wel of niet te sporten, en voor verschillende doelgroepen aangeven in welke mate deze optreden. Om deze doelstellingen te bereiken, is er een kwantitatief online onderzoek onder ruim 4.000 Nederlanders van 5 t/m 80 jaar uitgevoerd. In deze publicatie zijn eveneens de vier doelstellingen van het NOC*NSF beschreven: dit betreft een verhoging van tien procent van het aandeel van de bevolking dat minimaal twaalf keer per jaar sport; het aandeel van de bevolking dat minimaal veertig weken per jaar sport; het aandeel van de bevolking dat voldoet aan de combinorm en het aantal sporters dat deelneemt aan competities en/of wedstrijden. Het uiteindelijke doel van deze publicatie is om bij te dragen aan de bewustwording hoe sportparticipatie te verhogen.